kancelaria ursynów

kancelaria notarialna

Notariusze Ursynów
Julita Borkowska
Jakub Skoczylas

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Kancelarię Notarialną Julita Borkowska Jakub Skoczylas, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 53 lokal U1,  02-797 Warszawa, NIP 951-253-12-48 – danych osobowych:

 • pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów,
 • innych osób kontaktujących się z Kancelarią Notarialną Julita Borkowska Jakub Skoczylas (osobiście, telefonicznie, elektronicznie),
 • osób, z którymi kontaktuje się Kancelaria Notarialna Julita Borkowska Jakub Skoczylas (osobiście, telefonicznie, elektronicznie),
 • kandydatów do pracy.

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych, zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej dalej „RODO”) – Informujemy, że:

I. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osoby/osób, które Panią/Pana reprezentuje/reprezentują (zwanych dalej „danymi Klientów””) – jest Kancelaria Notarialna Julita Borkowska Jakub Skoczylas, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 53 lokal U1,  02-979 Warszawa, (zwana dalej „„Administrator lub „My”).
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Jak gromadzimy dane oraz do jakich celów je wykorzystujemy:

Dane są pozyskiwane od Klientów, którzy kontaktują się z Nami podając dane osobowe oraz dokumenty niezbędne do przygotowania czynności notarialnych, a ponadto od osób trzecich, które są stroną czynności lub które są uprawnione do przekazania danych Klientów.

 1. Gromadzimy i wykorzystujemy dane do celów:
  1. przygotowania projektów czynności,
  2. przygotowania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych i innych czynności notarialnych,
  3. udzielenia informacji lub porady prawnej,
  4. prowadzenia dokumentacji Administratora wymaganej przepisami prawnymi,
  5. kontaktu ze stronami czynności notarialnych,
  6. pobierania opłat i podatków,

6. Gromadzone dane mogą obejmować:

  1. imiona i nazwisko, imion rodziców,
  2. dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, siedziby firmy),
  3. dane firmy (nazwa firmy, Nip, Regon, kraj),
  4. pesel, serię i numer dokumentu tożsamości, datę jego wydania i ważności,
  5. obywatelstwo, datę urodzenia i kraj urodzenia,
  6. adres zamieszkania lub zameldowania,
  7. imię, nazwisko małżonka,
  8. przedmiot, rodzaj, strony czynności notarialnych, rodzaj i składniki majątku, cenę, wartość,
  9. numery kont bankowych,
  10. informację o złożeniu wniosku do sądu wieczysto-księgowego,
  11. kwoty podatków i opłat, daty zapłaty, daty, sygnatury i treści dokumentów,
  12. oznaczenia w rejestrach kancelarii, numery aktów notarialnych,
  13. inne informacje wymagane przepisami prawa dotyczące osób biorących udział w czynnościach notarialnych oraz dane niezbędne do przygotowania i dokonania czynności notarialnych.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: julitaborkowska1991@wp.pl.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe oraz inne ich dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku z późn. zm. Prawo o notariacie oraz innych ustaw i przepisów związanych z dokonywaniem czynności notarialnych. Odbiorcą danych osobowych będą osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone w przepisach związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora, okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub do przekazania do właściwego archiwum na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie. Uprawnionym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją nie podania ich będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej. Do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych indywidualną sytuacją Klienta, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Prawo przewiduje możliwość cofnięcia udzielonej zgody, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

III. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu www.notariuszeursynow.waw.pl w urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisu, a urządzeniem końcowym użytkownika
  2. optymalizacji korzystania przez użytkownika ze stron internetowych serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. „sesyjne” oraz „stałe”: „sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego użytkownika serwisu po jego wylogowaniu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej,
  2. „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez siebie przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o plikach „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika serwisu. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem partnerów biznesowych.
 6. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez użytkownika w ramach korzystania z serwisu. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer serwisu posiada wyłącznie Administrator. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej

IV. Oświadczenie

Nie wyrażamy zgody na kierowanie linków ze stron zewnętrznych na stronę www.notariuszeursynow.waw.pl. W związku z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej z dnia 05 lipca 2013 roku prosimy administratorów stron zewnętrznych o kierowanie linków na stronę wskazaną w uchwale KRN.

Kontakt z nami

Kancelaria Notarialna
Dzielnica Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 53/U1
02-797 Warszawa

Julita Borkowska

Notariusz

Jakub Skoczylas

Notariusz

Godziny otwarcia

Poniedziałek :   09.00-18.00

Wtorek – Czwartek :  09.00-17.00

Piątek :  08.00-17.00

Sobota : 09.00-14.00

Przystanki autobusowe w pobliżu: Natolin Płn. 02 (autobusy 192 i 195) i Natolin Płn. 05 (autobus 319).

Kancelaria mieści się 500 metrów od stacji metra Imielin i Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Lokalizacja kancelarii umożliwia także dogodny dojazd prywatnym samochodem oraz zaparkowanie przy samym wejściu do lokalu bądź wzdłuż pasażu handlowo-usługowego w bezpośrednim sąsiedztwie (parking bezpłatny). Przed budynkiem dostępne są również miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.”
Eurypides

© Kancelaria Notarialna Julita Borkowska Jakub Skoczylas S.C. 2022