kancelaria ursynów

kancelaria notarialna

Notariusze Ursynów
Julita Borkowska
Jakub Skoczylas

Kancelaria Notarialna na Ursynowie

 

Kancelaria Notarialna notariuszy Julity Borkowskiej oraz Jakuba Skoczylasa świadczy kompleksową obsługę notarialną dla klientów indywidualnych oraz firm, realizując pełny zakres czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Gwarantujemy procedowanie czynności w sposób zapewniający bezpieczeństwo stron, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej, w tym tajemnicy notarialnej. Oferujemy Państwu profesjonalną i miłą obsługę oraz krótkie terminy oczekiwania na czynności.

 

Kancelaria Notarialna znajduje się w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy alei Komisji Edukacji Narodowej nr 53.

ułatwienia dla niepełnosprawnychLokal usytuowany jest na parterze budynku, z bezpośrednim wejściem z ulicy (brak schodów oraz podjazdów), co stanowi ułatwienie dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

klimatyzacja w kancelarii notarialnej Pomieszczenie jest klimatyzowane.

wifi_kancelaria W  Kancelarii umożliwiamy Klientom bezpłatny dostęp do Internetu WiFi.

W kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie uzyskają Państwo bezpłatnie wszelkie informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych.

 

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariuszy Julity Borkowskiej oraz Jakuba Skoczylasa.  W ramach naszej działalności obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy, realizując pełny zakres czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Gwarantujemy procedowanie czynności w sposób zapewniający bezpieczeństwo stron, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej, w tym tajemnicy notarialnej. Oferujemy Państwu profesjonalną i miłą obsługę oraz krótkie terminy oczekiwania na czynności.

Kancelaria Notarialna znajduje się w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy alei Komisji Edukacji Narodowej nr 53.

ułatwienia dla niepełnosprawnychLokal usytuowany jest na parterze budynku, z bezpośrednim wejściem z ulicy (brak schodów oraz podjazdów), co stanowi ułatwienie dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

klimatyzacja w kancelarii notarialnej Pomieszczenie jest klimatyzowane.

wifi_kancelaria W  Kancelarii umożliwiamy Klientom bezpłatny dostęp do Internetu WiFi.

W kancelarii, jak również drogą mailową lub telefonicznie uzyskają Państwo bezpłatnie wszelkie informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych.

Czynności notarialne

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.

Notariusz  dokonując czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów klientów oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,
 • sporządza poświadczenia: kopii z okazanym oryginałem, własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisuje protokoły (w tym protokoły dziedziczenia, protokoły zgromadzeń wspólników spółek, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń organów),
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.
 •  

Czynności notarialnych notariusz dokonuje:

 • w siedzibie kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, ,
 • w języku polskim, zaś osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej przy udziale tłumacza przysięgłego.
 

Stronom – w związku z dokonywaną w Kancelarii czynnością notarialną – udzielane są osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, bezpłatne porady prawne oraz wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące planowanych czynności.


Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone każdorazowo na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1437). Wskazane w tym akcie wykonawczym maksymalne stawki zostają powiększone o obowiązującą w chwili dokonania czynności stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

Notariusz – jako płatnik – w związku z dokonywanymi czynnościami jest zobowiązany do pobrania i przekazania odpowiednim instytucjom opłat i podatków, a w szczególności:

 

W celu ustalenia dokładnej wysokości wynagrodzenia i opłat związanych z daną czynnością notarialną prosimy o osobisty, telefoniczny lub e-mailowy kontakt z Kancelarią.

Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

FORMY PŁATNOŚCI

W kancelarii płatności można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Istnieje również możliwość uiszczenia płatności przelewem na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności.

RACHUNEK BANKOWY KANCELARII:

36 1140 2004 0000 3402 8202 5564 (mBank Spółka Akcyjna) 

RACHUNEK DEPOZYTOWY KANCELARII DO WPŁAT W EURO:

35 1140 2004 0000 3912 1460 9236 (mBank Spółka Akcyjna) 

Kontakt z nami

Julita Borkowska

Notariusz

Jakub Skoczylas

Notariusz

Godziny otwarcia

Poniedziałek:   09.00-18.00

Wtorek – Czwartek:  09.00-17.00

Piątek:  08.00-17.00

Sobota: 09.00-14.00

Przystanki autobusowe w pobliżu: Natolin Płn. 02 (autobusy 192 i 195) i Natolin Płn. 05 (autobus 319).

Kancelaria mieści się 500 metrów od stacji metra Imielin i Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Lokalizacja kancelarii umożliwia także dogodny dojazd prywatnym samochodem oraz zaparkowanie przy samym wejściu do lokalu bądź wzdłuż pasażu handlowo-usługowego w bezpośrednim sąsiedztwie (parking bezpłatny). Przed budynkiem dostępne są również miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

© Kancelaria Notarialna Julita Borkowska Jakub Skoczylas S.C. 2022
Polityka prywatności